iltimas

iltimas
is. <ər.> Xahiş, rica. Mən yüzbaşının iltimasına görə bu kağızı cırıram. C. M.. Çoxlar getdi iltimasa, gəlmədin; Vaqif öldü, neçin yasa gəlmədin? M. P. V.. Əslində Qədirin nə üçün sarınmağını bilməyən ağsaqqallar iltiması dərhal qəbul etdilər. M. C.. İltimas etmək (eləmək) – xahiş etmək, rica etmək, minnət eləmək. Koroğlu iltimas eylər; Bala, incitmə Qıratı! «Koroğlu». Obanın ahılcahılı Kərəmdən bir az oxumasını iltimas elədilər. «Əsli və Kərəm». İltimas eylərəm, gedən canlara; Dost-düşmən içində yar oynamasın. A. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • iltimas — is., Ar. iltimās 1) Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma Onun için buraya kabul edilişimde bir iltimas seziyordum, buysa beni yerin dibine geçiriyordu. O. Kemal 2) mec. Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iltimas etmek (veya geçmek) — kayırmak, korumak Sanırım ki öğretmenler bana iltimas geçiyorlardı. A. Erhat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iltimâs — (A.) [ سﺎﻤﺘﻝا ] kayırma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • iltimas — ə. xahiş, rica …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İLTİMAS — Tavsiye. Rica. İstirham. * Kayırmak, tutmak, haksız olarak yardımda bulunmak. * Yapılmasını isteme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mültəmis — ə. iltimas edən, xahiş edən, rica edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kolmak — iltimas, aff teleb etmek; têhül etmek içün bir kız aramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İLTİMASAT — (İltimas. C.) İltimaslar, tavsiyeler, ricalar. * Kayırmalar, tutmalar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mültəməs — ə. 1) iltimas olunan, xahiş edilən; 2) xahiş, iltimas, rica …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Hacı Arif Bey — Haci Arif Bey (1831 1885) was a Turkish composer from Istanbul, most known for his compositions in the şarkı form, the most common secular form in Turkish classical music. He was a very prolific composer, who on some days, composedmore than 6 7… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”